NGC 5907, Galaxy in Draco - Dr Johannes Schilling, Lonsee
NGC 5907, Galaxy in Draco – Dr Johannes Schilling, Lonsee

Subject : NGC 5905,
Classification: Galaxy in Draco
Date/time: 2015. 06.05. UT 22:00 – 22:50
Equipment: 68mm Refractor,
Eyepieces/Mag. : 53x
Seeing : –
Transparency: –
Humidity: low
Wind: –
Temperature: –
Observing Loc. : Lonsee, Swabian Mountains, Germany
Observer : Dr. Johannes Schilling

NGC 5905, 10.3m, 11,5’X1,7′
Discovered by William Herschel 1788, May 5th

Moon rises 23.35h and brightens the sky

With this small telescope the galaxy was only visible in averted vision, but with structures: I could detect the brighter rim at the northwest side of the galaxy and I spied repeatedly the dark line or, in another description, a second “ray, very much extend, parallel to NGC 5907, and close preceding it” (Third Earl of Rosse in nineteenth century). Weak knots and nucleus.

 

 

NGC 3521, Galaxy in Leo - Dr.Johannes Schilling, Lonsee
NGC 3521, Galaxy in Leo – Dr.Johannes Schilling, Lonsee

NGC 3521, Galaxy in Leo

9.1 m, 11,7’X6,5′, 23 Mill. LY distance

Discovered from William Herschel 1784

254mm Newton, 126X

April 8th and 9th, 2015

I observed and sketched this astonishing object 3,5 hours in two very transparent nights – of course without aid of any foto!

Observer: Dr. Johannes Schilling, Lonsee

 

 

NGC 3521, Galaxy in Leo - Dr. Johannes Schilling, Lonsee
NGC 3521, Galaxy in Leo – Dr. Johannes Schilling, Lonsee

NGC 3521, Galaxy in Leo

9.1 m, 11,7’X6,5′

Sketch with 406mm Newton, 154X

April 7th, 2015

My first visual approach to this bright, but unknown galaxy. The secondary mirror shows after this winter some dark patches on his surface!

I had to exchange it.

Observer: Dr. Johannes Schilling, Lonsee

 

Összeszedtem az eddig rajzaimat a Nagy Orion ködről vagy ahogyan talán ismertebb, Messier 42M42, vagy NGC 1976.

I collected so far in the drawings of the Great Orion Nebula, or perhaps better known as, Messier 42, M42, or NGC 1976th

A rajzok sorba vannak rendezve. Legelöl van a legelső rajz. Érdemes megfigyelni a rajzok közötti különbséget. Mindegyik rajz más helyen, más körülmények között, más eszközzel készült. Az első rajznál kevésbé voltam rutinos rajzoló, mint az utolsó rajznál.

The drawings are arranged in series. Foremost is the very first drawing. It is worth noting the difference between the drawings. Each drawing in other places, in other circumstances, on other devices. The first illustration it was less accomplished draftsman, as the last line drawing. 

A kezdet, The beginning:

2010.01.03. - M42-M43 - Bognár Tamás, Zákány
2010.01.03. – M42-M43 – Bognár Tamás, Zákány
2010.01.03. - M42-M43 - Bognár Tamás, Zákány
2010.01.03. – M42-M43 – Bognár Tamás, Zákány

Ez volt az első rajzom. Kézben tartott orosz Tento binokulárral észleltem. Az ég erősen fényszennyezett volt. Lényegében két fényvető között látszott az Orion csillagkép. Az észlelés az akkoriban szokásos esti „ceremónia” (kutyaetetés és kutya dögönyözés, majd a kertkapu bezárása) része volt. Ha tiszta volt az ég , akkor az esti kutyaetetés elengedhetetlen része volt a távcső.

This was the first drawing. I noticed the Russian military hand-held binoculars. The sky was heavily light polluted. Essentially looked the Orion constellation between two floodlights. The perception at the time was the usual evening “ceremony” (dog feeding and dog petting, and then closes the gate) part. If the sky was clear, it was the evening feeding dog is an essential part of the telescope. 

A második rajz, The second drawing:

2009.02.19. -  M42 - 76/900 Newton - Bognár Tamás, Zákány
2009.02.19. – M42 – 76/900 Newton – Bognár Tamás, Zákány

Ez a rajz már egy 76/900-as newton távcső segítségével lett elkészítve. Ugyan arról a helyről észleltem, mint az előző rajz esetében. De most kristály tiszta volt a levegő, és elbújtam a fényvetők elöl. A rajz elkészítéséhez kb. 2 óra időre volt szükség. Az észlelésnél ott volt a kisebbik fiam is. Ő is lelkesen rajzot. Másnap az oviban gyártotta az M42 rajzokat. Az óvónők rettenetesen megijedtek az érdekes sötét pacáktól, amiket a gyerek rajzolt. Azt hitték a tanulmányaik alapján, hogy a gyereket valami rettenetes trauma érte és azt próbálja kirajzolni magából. Pedig csak előző este csillagászkodott apával.

This drawing has been prepared 76/900-as a Newton telescope. Although I noticed about the place, as in the previous diagram. But now the air was crystal clear, and hid in the front projectors. The drawing was necessary to prepare about 2 hours time. The youngest son was with me as well. He also enthusiastically drawing. He produced the next day in kindergarten the M42 drawings. The kindergarten teachers were frightened terribly interesting dark spots, which the children drew. It was believed on the basis of studies, that kid him something terrible trauma. They can see the drawings. (Not the object M42). Yet amateur astronomer was the night the child.

Az első jól sikerült rajzom The first drawing is well done:

2011.01.24. M42 - M43 - Bognár Tamás, Zákány
2011.01.24. M42 – M43 – Bognár Tamás, Zákány
2011.01.24. M42 - M43 - Bognár Tamás, Zákány
2011.01.24. M42 – M43 – Bognár Tamás, Zákány

Ehhez a rajzhoz, a jó öreg 7×50 Orosz katonai Tento binokulárt  használtam. Ami immáron egy fotó állványra volt rögzítve. Sokkal kényelmesebb volt így a rajzolás. A látvány is sokkal szebb volt, mint a hidegtől remegő kézben tartott távcsőben szemlélve. Rajzolás során próbáltam egy olyan helyet keresni, ahol a hátam mögött lesznek a környék zavaró fényei. (MÁV határátkelőhely fényvetői). Sikerült találnom egy nagyobb szabad helyet, a vasútállomás előtt a szántóföldön. Hátam mögött egy nagyobb bokorsorral, ami tökéletesen kitakarta a zavaró fényeket. (később kiderült, hogy kb 10m-re az országhatártól rajzoltam. Ha tovább megyek, a másik bokor sor mögé, akkor már átléptem volna az országhatárt. 🙂 De szerencsém volt. Nem lett több országon átívelő az észlelés. nem találkoztam határőrökkel sem. Bár, kíváncsi lettem volna, hogy bekísértek volna a laktanyába, vagy tartottam volna nekik egy rögtönzött csillagászati bemutatót.

A rajz kb 1,5 óra alatt készült el. Nem volt egyszerű a sok csillagot feljelölni. A rajzolás elején úgy éreztem ez lehetetlen feladat. Ráadásul hiába használtam tompa vörös fényt, akkor is sok idő kellett mire visszaállt a szemem a távcső látómezőjéhez. Észlelés közben úgy tűnt, hogy hosszú percek kellettek mire a vörös lámpa fényének a retinámba égett foltja eltűnt. Ez a rajz egy jelentős áttörés volt az M42 rajzok között.

 I have used this drawing, the old Russian military Tento 7×50 binocular. The binoculars had been mounted on a tripod. So it was much more comfortable drawing. I tried in the Drawing earn a place where they will be in the area distracting lights behind me. (Rail border crossing floodlights). I managed to find a large open space in front of the railway station in the field. My back row behind a large bush, which is perfectly uncovered a disturbing light. (Later found to be approximately 10m away from the border drew. Continuing to go behind the bush to another place, you have already crossed the border. 🙂 But I got lucky. I do not have more cross-country perception. I did not meet any border guards. Although, I was wondering had escorted to the barracks, or have them held an impromptu astronomy presentation.

  The drawing was made in about 1.5 hours. It was difficult to draw a lot of stars. I felt that this would be an impossible task. This drawing was a major breakthrough in the M42 drawings.

Az utolsó rajz  The final drawing:

M42 - M43 - Bognár Tamás, Zákány
M42 – M43 – Bognár Tamás, Zákány

 

M42 - M43 - Bognár Tamás, Zákány
M42 – M43 – Bognár Tamás, Zákány

Az új dobsonommal, még ez idáig csak egyszer pillantottam meg, amikor hajnalban kitelepültem üstököst észlelni. Az égiek csak az Orion csillagkép elé nem tettek felhőt. A látvány lenyűgözött. Ezek után égtem a vágytól, hogy a köd szerkezetét a lehető legjobban le tudjam rajzolni. Este kitelepültem a közeli dombokra. Valaha csak egy TSZ út volt erre. Azóta a domb alját kiépítették. De feljebb  tiszta, fénymentes az ég. Ezt a helyet szemeltem ki észlelő helynek. Kitelepülés kb 20 perces séta volt.  A dobson alá szerelt, régi babakocsiból kialakított kiskocsival. Legalább a szememnek volt ideje alkalmazkodni a sötéthez. Ekkor az M42 éppen, hogy csak a horizont felett volt. Még észlelhetetlen volt a levegő vibrálásától. Ám így is sokat sejtető volt az a táncoló fénylő folt, ami, ha a csillagkép feljebb emelkedik, reményeim szerint egy összetett és látványos köddé fog válni. 🙂

A rajzolás előtt, először  próbáltam megtalálni azt a nagyítást ami az adott körülmények között a maximális részletet mutatja, és amelyik a használata mellett a látómezőt a legjobban  kitölti az M42. De végül  maradtam annál, hogy a legkisebb nagyítás használatával bejelöltem a látómezőben található csillagokat. Majd elkezdtem a köd felrajzolását a részletekre koncentrálva. Mire eljutottam idáig, addigra a látómező mindegyik nagyítás mellett többször végig lett pásztázva. Így minden részlet, minden nagyítással meg lett figyelve közvetlen és elfordított látással. Ezt fontosnak tartom, mert így az összes részlet észlelhető. Az agy pedig  összedolgozza a látott képeket. A nagyítások váltogatásával a részletek fokozottan kijönnek. A rajzolás elején úgy éreztem, hogy a lehetetlenre

vállalkozok. Olyan finom részleteket láttam, amiket eddig nem tudtam megpillantani. A köd finom , füstszerűen szálas mintát mutatott. Ezek a szálak összesűrűsödtek, összecsavarodtak és fénylő, már-már gomolygónak látszó csomókat képeztek.

Ezt próbáltam a rajzon érzékeltetni. Nem volt egyszerű kihívás.

A rajzon van egy hiba, ami nekem először fel sem tűnt. A barátaim hívták fel rá a figyelmet. A Trapézium hiányzik…. Ezt csak később vettem észre. Ez lényegében olyan mint egy tanmese . Ez történik, ha rajzolás közben csak egy adott részlet megragadására koncentrálok. Oly annyira, hogy a Nagy  Orion-köd egyik jellegzetes és tipikus jegye lemaradt a rajzról.

In the evening I went out to the nearby hills. It was only ever in a rural road. . Since then, houses were built at the bottom of the hill. But it was clean up, the sky is light-tight. This place was singled out detection space. The unloading was about a 20 minute walk. I rigged under the Dobson telescope is an old stroller. This way I can quickly and easily deliver the binoculars. It is true that at this time I’m pretty interesting sight. Then it was just the M42, just above the horizon. The air vibrated strongly. But it was so suggestive dancing in the glowing spot, which is when the constellation rises up, I hope, is a complex and spectacular mist will become. 🙂
Before the drawing, I first tried to find the maximum magnification that shows the details of the circumstances and conditions under which the use of the best fills the field of view of the M42. But in the end I stayed the more that using the lowest magnification selected the stars in the field of view is located. Then the fog began to focus on a nice plot detail. So I could see every detail, every magnification.

I have seen so many fine details that I had not even manage to catch sight of. A fine mist, smoke, fiber samples showed. I tried to demonstrate in the drawing. There was no easy challenge.

In the drawing, there is a bug, which first seemed to me. The Trapezium is missing …. I noticed this later. It’s essentially like a fable. This happens when you concentrate while drawing only a single detail to capture. So much so, that the Great Orion Nebula is one of the characteristic and typical feature of lagging behind the drawing.